Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki, to instytucja działająca w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, zrzeszająca przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, a także inne podmioty realizujące działania proinnowacyjne, badawczo-rozwojowe i nastawione na rozwój polskiej gospodarki.

Więcej informacji na stronie www.kirg.pl