• Nieświadomie bezcześcimy polską mowę poprzez używanie słów, które obniżają naszą energetykę, takich jak:
  • WDZIĘCZNOŚĆ

Słowo “Dziękuję” pochodzi od niemieckiego słowa, które podczas zaborów zostało nam niemalże włożone do naszego słownika i oznacza brzmieniowo “Cię Kłuję”. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób można komuś dziękować i jednocześnie kogoś “KŁUĆ„

  • OFIARUJEMY
  • BEZPIECZEŃSTWO „BEZ PIECZY”
  • UBEZPIECZENIE
  • SKUPIENIE
  • PROSTATA
  • UBOGI
  • USŁUGA
 • Zapomnieliśmy też o wartościowych i ważnych dla nas słowach takich jak:
  • CZEŚĆ
  • SŁAWA
  • CHWAŁA
  • PRAWEDA
 • Odebrano nam rodową tożsamość, przez co odłączono nas od korzeni
 • Zatajano wiedzę o człowieku i jego połączeniu z Matką Ziemią
 • Narzucono nam wpływ obcych poprzez destrukcyjną manipulację
 • Narzucono nam kult ofiary i śmierci, przez co nas złamano