ŁĄCZĄ NAS WSPÓLNA IDEA W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA

W JEDNOŚCI NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE

CZY WEDŁUG CIEBIE, JEST MOŻLIWE:

 • ŻEBY NASZE DZIECI UCZYŁY SIĘ OD NAJLEPSZYCH I W NAJLEPSZYM DLA NICH ŚRODOWISKU
 • ŻEBY ROLNICY, CZYLI GOSPO-GAI-DARZE PRODUKOWALI JAK DAWNIEJ OD SERCA DO SERCA
 • USPOKOJENIE POPRZEZ OTWARCIE NA EWENTUALNOŚĆ
 • WSPÓLNA REALIZACJA PROGRAMÓW, AKCJI, INICJATYW, KORZYSTANIE Z NARZĘDZI
 • FUNKCJONOWANIE ŚWIATA BEZ GRANIC I KULTYWOWANIE TRADYCJI, KTÓRE NIE STANOWIĄ JUŻ ODLEGŁEJ PRZESZŁOŚCI W ODCIĘCIU SIĘ, TYLKO SĄ POWROTEM DO ŹRÓDŁA PRAWDY, MIŁOŚCI, WDZIĘCZNOŚCI I ZAWIERZENIA
 • WPROWADZENIE ŻYCIA W BIZNESIE I BIZNESU W ŻYCIU
 • KSZTAŁCENIE CZŁOWIEKA W SPOSÓB ZINTEGROWANY Z ŻYCIEM
 • ODKRYCIE KIM JESTEŚMY DLA SIEBIE I DLA INNYCH
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI I BIZNESU BEZ ZNAMION KONKUROWANIA (ZASTĄPIENIE KONKURENCJI SYNERGIĄ, BO SYNERGIA NIE JEST Z EGO), TO CO DZIELIMY, MNOŻY SIĘ
 • PROWADZENIE ROZMÓW, KTÓRE ŁĄCZĄ, A NIE DZIELĄ, W KTÓRYCH DAJEMY BEZ OCZEKIWANIA BRANIA, W KTÓRYCH KOMUNIKAT JEST WARTOŚCIĄ
 • CZERPANIE Z PRACY SATYSFAKCJI BEZ WZGLĘDU NA JEJ CHARAKTER I ZAKRES W KAŻDYM ZAWODZIE, KTÓRY SŁUŻY ŻYCIU
 • TRWAŁE UTRZYMYWANIE ZDROWYCH RELACJI W RODZINIE
 • DECYDOWANIE O CZYM UCZĄ SIĘ NASZE DZIECI I Z JAKICH NARZĘDZI ROZWOJU CHCEMY KORZYSTAĆ
 • POZBYCIE SIĘ HIPNOZY I EUTANAZJI KODOWANEJ W NAS NIEŚWIADOMIE PO TO, ŻEBY SIĘ CZUĆ WOLNYM W CAŁKOWITEJ NIEZALEŻNOŚCI I ŚWIADOMIE KORZYSTAĆ Z DOBRODZIEJSTW
 • ŻYCIE W PROSTOCIE
 • POZBAWIENIE BRZEMIENIA OCENY, CO DEKLASUJE CZŁOWIEKA I POZBAWIA GO GODNOŚCI (NOMENKLATURA PIENIĄDZA)
 • POZBAWIENIE SIĘ URAZY DO PIENIĄDZA
 • ZAPEWNIENIE PIECZY NAD NASZYMI DZIEĆMI I RODZICAMI W ŚRODOWISKU SPRZYJAJĄCYM ROZWOJOWI I KORZYSTANIU Z DOBRODZIEJSTWA RÓŻNIC POKOLENIOWYCH (INTERMENTORING)